«Soldatenes hakkespettbok», eller Soldathåndboken som den egentlig heter, har kommet i ny utgave. Den