I disse dager skal flere tusen ungdommer inn til førstegangstjeneste. Men hva er det