VIKTIG: Generalinspektøren for Heimevernet har bestemt seg for å satse enda mer