Flere har spurt om de får utlevert navnstripe. Svaret er nei, det må man