Forsvaret tilbyr i dag lærlingplasser innen 27 forskjellige fagområder. Innen enkelte fag er det