Se hvor mye av Forsvaret som må bort.Forsvarsstudie 07 (FS 07) er forsvarssjefens anbefaling