Regjeringen foreslår å bevilge over 34.9 milliarder kroner til Forsvaret i 2010, som gir