Befalskole Archive

Søknadsfristen nærmer seg

Er du kalt inn til sommeren? Ønsker du å få noe ut av året

Derfor velger de HVU

Heimevernet har hatt et fritidstilbud for ungdom siden 1950-tallet. I perioder har tilbudet blitt

Begynn forberedelsene nå!

Dårlig fysisk form truer befalskoleplassen din.Hvert år blir en stor del av de som

Ser du etter stjernene?

Søknadsfristen for befalskolene er snart ute. Hva skal du gjøre til sommeren?Befalsskole er Forsvarets