Utvekslingen er i gang

Torsdag 11. februar landet flyet med de 103 amerikanske befal og soldatene som i år skal gjeste Norge i tre uker. Med det samme flyet som amerikanerne benyttet, reiste 115 norske befal og HV-ungdom tilbake til Minesota for å gjeste den amerikanske heimevernsbasen Camp Ripley. Den årlige utvekslingen er nå i gang. Batterinytt følger utvekslingen, følg med på våre sider for nyheter om utvekslingen. Rekruttbatteriet stiller med et befal og to HV-ungdommer under årets utveksling.

Les flere nyheter på Batterinytt

Utvekslingen med Minnesota National Guard og Heimevernet gjennomføres i 2010 for 37. gang. Siden 1974 har HV-ungdom (HVU) fra Norge reist til USA og styrker fra MNNG kommer til Norge.

Følg den offisielle omtalen av utvekslingen på mil.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.