Ny sjef

Brigader Kristin Lund ble fredag 18.september utnevnt til generalinspektør for Heimevernet. Hun blir dermed Norges første kvinnelige generalinspektør. Lund etterfølger generalløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold som tidligere i høst ble innsatt som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Les flere nyheter på Batterinytt

Brigader Lund kommer fra stillingen som nestkommanderende i Hærens Styrker/Sjef Østerdal Garnison. Hun startet sin karriere i Forsvaret som HV-ungdom, og har tidligere jobbet tre år i Heimevernsstaben. Hun har solid erfaring fra internasjonale operasjoner og har tjenestegjort i Libanon, i Gulfen, på Balkan og i Afghanistan. Generalmajor Lund har også tjenestegjort 3 år i NATO i Nederland, og har vært leder for NATOs kvinnekomitè. Batterinytt og ungdomsavdelingen Rekruttbatteriet ønsker henne velkommen til jobben.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.